Centrowniki wewnętrzne do rur

CENTROWNIKI WEWNETRZNE DO RUR

  • Zakres średnic wewnętrznych od 0,5 do 60 cali
  • Rozprężane śrubowo lub hydraulicznie
  • Stosowane do rur, kolanek i kołnierzy w dowolnej konfiguracji
  • Stosowane do rur o dowolnych długościach
  • Mogą być wyposażone w podkładki formujące grań
  • Mogą posiadać dysze do podawania gazu formującego

 

Centrowniki do rur IHP
Centrowniki do rur IMC
Centrowniki do rur IMF
Centrowniki do rur DMC
Centrowniki do rur COMBI

Centrowniki wewnętrzne do rur IHP są najlepszym wyborem przy budowie rurociągów i to zarówno podczas prefabrykacji na hali jak i przy pracach w terenie.

Wewnętrzne centrowniki hydrauliczne umożliwiają pozycjonowanie złączy rura-rura, rura-kolanko, rura-trójnik oraz rura-kołnierz. Urządzenia typu IHP jako jedyne na świecie umożliwiają ustalanie rur w zakresie pokrywającym cztery kolejne wielkości z typoszeregu. Siła rozprężająca sięga 10 ton (700 bar), co jest około 40 razy więcej niż można uzyskać centrownikami rozprężanymi pneumatycznie. Za pomocą IHP można centrować rury z grubościąścianki do 18 mm. Mocowanie w rurze realizowane jest za pomocą szczęk rozprężnych sterowanych ręczną lub elektryczną pompą hydrauliczną.

Mała masa powoduje, że konieczność operowania przy pomocy podnośnika lub dźwigu ograniczona jest do minimum. Dzięki specjalnej konstrukcji centrownika IHP możliwe jest przeprowadzenie pełnego cyklu spawania bez konieczności wykonywania spoin szczepnych i wyciągania IHP z rury. Jest to szczególnie ważna cecha przy spawaniu automatycznym. Klamra IHP może być wyposażona w pierścienie uszczelniające i system podawania gazu formującego, co powoduje, że jest ona idealnym rozwiązaniem przy spawaniu rur metodą TIG, a w szczególności orbitalnie.

Centrowniki wewnętrzne do rur IMC przeznaczone są do pozycjonowania kołnierzy do prostych odcinków rur. Zakres średnic wynosi od 2,25” (56 mm) do 21” (940 mm). IMC są również dostępne w wykonaniu do pracy na stalach nierdzewnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Centrowniki do rur IMF przeznaczone są do pozycjonowania kołnierzy do kolanek z krótką prostką. IMF są również dostępne w wykonaniu do pracy na stalach nierdzewnych. Kołnierz lub podobny element jest nasadzany na górny element rozporowy i tam mocowany. Dotyczy to również kołnierzy gładkich.

Centrowniki do rur DMC przeznaczone są do pozycjonowania rur, w tym rur o różnych średnicach. Mogą być stosowane przy spawaniu ręcznym i orbitalnym. Są stosowane zarówno dla rur ze stali węglowych jak i nierdzewnych. Niezależnie od średnic rur, DMC ustawi je zawsze na tej samej osi (współosiowo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrowniki wewnętrzne do rur COMBI
Odmiana CCP – rozprężanie pneumatyczne

Centrowniki Combi są centrownikami dwugłowicowymi, dwustopniowego działania.
Oznacza to, że operator może niezależnie sterować działaniem przedniej i tylnej głowicy centrującej.
Umożliwia to precyzyjne złożenie złącza w każdych warunkach montażowych. CCP sa dostarczane dla
dedykowanego zakresu rur. Szczeki rozprężne są wymienne. Nie zaleca się zwiększania zakresu szczęk o więcej niż dwa kolejne rozmiary.
Modele CCP:
Centrowanie z prostowaniem: do 10mm gr. ścianki
Centrowanie: do 40mm grubości ścianki

 

 

 

 

 

 

Facebook
YouTube
Instagram