Gas-stopery

GAS-STOPERY DO GAZU FORMUJĄCEGO

  • Gwarantowana pewną i stała osłona gazowa
  • Ogromna oszczędność gazu formującego
  • Elastyczne dyski uszczelniające w zakresach od ¾ do 35 cali
  • Istnieje możliwość wykonania wersji specjalnych
  • Opcjonalne dyski odporne na wysoką temperaturę (700°C)
  • Stosowane do połączeń rura-rura, rura-kolanko, rura-kołnierz
tama gazowa
Osprzęt do kontroli gazu formującego

Przy spawaniu stali stopowych niedopuszczalne są przebarwienia mogące wystąpić w strefie wpływów cieplnych spoiny, co sprowadza się do konieczności precyzyjnej kontroli zawartości tlenu wewnątrz rury, gdyż to właśnie poziom zawartości tlenu jest bezpośrednio odpowiedzialny za wielkość przebarwień. Przebarwień można uniknąć stosując podczas spawania specjalny osprzęt. Aby uniknąć problemów z uzyskaniem odpowiedniej jakości spoin często wymagane jest ograniczenie zawartości tlenu do tak niskiego poziomu jak 10 ppm (0,001%). Tak ostre reżimy występują np. w przemyśle farmaceutycznym. W innych gałęziach przemysłu takich jak wydobywczy, przetwórstwo spożywcze, przemysł browarniczy, petrochemiczny i chemiczny, akceptowalna zawartość tlenu w gazie formującym zawiera się na ogół pomiędzy 20, a 50 ppm (0,002 – 0,005%).

W skład osprzętu PGE wchodzą różnego rodzaju dyski uszczelniające oraz sprzęt pomiarowy. Stosowanie osprzętu PGE umożliwia również kontrolę ciśnienia gazu wewnątrz rury. Wiele firm, jako najtańszą alternatywę, używa gas-stoperów wykonanych z mikrogumy. Jednak sposób ten nigdy nie gwarantuje uzyskania w sposób pewny bardzo niskich zawartości tlenu, wtedy gdy jest to wymagane. Spawacz ma też trudność z oceną, czy w obszarze spawania już jest wystarczająco niski poziom tlenu i czy ciśnienie gazu formującego jest właściwe.

Używając osprzętu PGE eliminujemy niedokładności i skracamy czas operacji przez unikanie wad i napraw. Przedstawiany w naszych materiałach sprzęt PGE został zaprojektowany i przetestowany pod kątem utrzymania maksymalnej zawartości tlenu na poziomie 25 ppm (0,0025 %). Testy prowadzone były w Duńskim Instytucie Spawalnictwa. Na życzenie możemy udostępnić Państwu pełne protokoły przeprowadzonych w DIS testów.

Facebook
YouTube
Instagram