About ZALCO

Osprzęt spawalniczy


Aby umożliwić precyzyjne i jakościowe spawanie doczołowe rur, połączeń rury z kołnierzami, kolankami, fittingami, pierścieniami itd. konieczne jest spełnienie wielu warunków. Podstawowymi czynnikami warunkującymi osiągnięcie dobrych wyników są: dokładne pozycjonowanie spawanych elementów, zapewnienie właściwej ochrony gazowej, kontroli ciśnienia gazu formującego grań oraz poziomu zawartości tlenu resztkowego jako czynnika odpowiedzialnego za przebarwienia w strefie wpływu ciepła. Firma nasza oferuje sprzęt do zastosowania we wszystkich technologiach spawania biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki. Stosowanie sprzętu z naszej oferty zabezpiecza przed wszelkimi problemami mogącymi wynikać z bagatelizowania któregokolwiek z nich. Specjalnie dla naszych wymagających klientów oferujemy szeroką gamę klamer, pozycjonerów oraz centrowników. Wszystkie te akcesoria są nieodzowne wszędzie tam gdzie zależy nam na uzyskaniu wysokiej jakości spoin i to niezależnie czy spawamy MMA (elektrodą otuloną), MIG/MAG, czy też TIG. W naszej ofercie każdy znajdzie odpowiedni sprzęt niezależnie od tego czy spawa ręcznie czy też automatycznie. Przy spawaniu TIG często występuje konieczność stosowania gazu formującego grań. Jest to szczególnie istotne przy spawaniu stali wysokostopowych, nierdzewnych, typu duplex, tytanu, stopów specjalnych np. typu inconel, itd. We wszystkich tych przypadkach oferujemy wiele sposobów uniknięcia mogących pojawić się problemów. Specjalny osprzęt PGE, tzw. gas-stopery umożliwia ograniczenie przestrzeni wewnątrz rury koniecznej do wypełnienia drogim gazem formującym. Specjalna konstrukcja sprzętu PGE umożliwia stałe podawanie gazu podczas spawania, a współpracujące z gas-stoperami mierniki lub kontrolery stanu gazu umożliwiają precyzyjne określenia zawartości tlenu i właściwego ciśnienia gazu. Umożliwiają także bieżący pomiar temperatury i wilgotności. Stosując ten sprzęt nasz klient uniknie jakiejkolwiek przypadkowości parametrów w strefie złącza. A właśnie brak powtarzalności warunków spawania jest największym wrogiem jakości spoin. Wszystkie rodzaje prezentowanego sprzętu mogą być modyfikowane na życzenie klienta.

KLAMRY TRÓJPUNKTOWE

 • Klamry trójpunktowe na zakres średnic od 1 do 14 cali
 • Podręczne urządzenia do szybkiego pozycjonowania
 • Stosowane do połączeń rura-rura, rura-kolanko, rura-kołnierz
 • Ogromna łatwość obsługi w całym zakresie pracy
 • Bardzo duża trwałość i niska masa

POZYCJONERY ZEWNĘTRZNE

 • Pozycjonery łańcuchowe na zakres od 5 do 60 cali
 • Pozycjonery łańcuchowe z zaciskiem hydraulicznym
 • Stosowane do połączeń rura-rura, rura-kolanko, rura-kołnierz
 • Ogromna łatwość obsługi nawet na dużych średnicach
 • Bardzo duża trwałość i niska masa

CENTROWNIKI WEWNETRZNE

 • Zakres średnic wewnętrznych od 0,5 do 60 cali
 • Rozprężane śrubowo lub hydraulicznie
 • Stosowane do rur, kolanek i kołnierzy w dowolnej konfiguracji
 • Stosowane do rur o dowolnych długościach
 • Mogą być wyposażone w podkładki formujące grań
 • Mogą posiadać dysze do podawania gazu formującego

GAS-STOPERY DO GAZU FORMUJĄCEGO

 • Gwarantowana pewną i stała osłona gazowa
 • Ogromna oszczędność gazu formującego
 • Elastyczne dyski uszczelniające w zakresach od 1 do 35 cali
 • Istnieje możliwość wykonania wersji specjalnych
 • Opcjonalne dyski odporne na wysoką temperaturę (700C)
 • Stosowane do połączeń rura-rura, rura-kolanko, rura-kołnierz

SPRZĘT POMIAROWO-KONTROLNY - Miernik tlenu resztkowego

 • Mierniki zawartości tlenu w gazie osłonowym
 • Pomiary z dokładnością do 1ppm (0,0001%)
 • Wersje stacjonarne, przenośne i kieszonkowe
 • Przystosowane do stałej współpracy z osprzętem PGE
 • Kontrolery sterujące przepływem i ciśnieniem gazu
 • Pomiar temperatury i wilgotności w strefie złącza

AKCESORIA

 • Poziomnice do ustalania kołnierzy
 • Znaczniki kątowe do rur i kolanek
 • Głowice centrujące - znaczniki
 • Rozpuszczalne tamy gazowe
 • Opaski uszczelniające złącze

PDF Pobierz katalog: Osprzet spawalniczy
x

ZALCO SP. Z O.O. chroni twoje dane – zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną.Zanim przekażesz nam swoje dane sprawdź:
 • Kto jest Administratorem Twoich danych?
 • W jakim celu zbieramy dane?
 • Jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych?
 • Kto przetwarza Twoje dane, które nam przekażesz?
Kto jest administratorem Twoich danych?
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Zalco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa, KRS 0000169376 (zwana dalej „Administratorem”).

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane i jaka jest tego podstawa prawna?
Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie po uzyskaniu od Ciebie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie (artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będziemy przetwarzać do realizacji naszych celów, tj. realizacji umowy sprzedaży i usług, (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu oferowania przez nas naszych produktów i usług (marketing bezpośredni, artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu analitycznym i statystycznym (artykuł 6 ust. 1 lit. f). Udostępnione dane nie będę podlegały profilowaniu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać aż do wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Czy możemy udostępnić Twoje dane?
Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Jak możesz się z nami (czyli Administratorem) skontaktować?
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: administrator.danych@zalco.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?
Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.
Jak możesz korzystać ze swoich praw?
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

Pliki cookies
 1. Strona internetowa www.zalco.pl korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Zalco. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej Zalco.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej Zalco korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach strony internetowej Zalco stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoich urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu aż je usuniesz.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Zalco.
 8. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej Zalco reklamodawców oraz partnerów.
WYŚLIJ ZAPYTANIE