About ZALCO

Kontakt z ZALCO


ZALCO Sp. z o.o.
ul. Bażancia 43
02-892 Warszawa
NIP: 521-32-61-661
REGON: 015570651
Numer konta [PLN]:

PKO S.A. 48 1240 1109 1111 0010 0072 8835


tel: (22) 894 55 00
fax: (22) 644 65 52
kom: 601 384 666

zamówienia: zamowienia@zalco.pl
zapytania: zapytania@zalco.pl
serwis: serwis@zalco.pl

ZALCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Bażancia nr 43, 02-892 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169376; NIP 521-326-16-61; REGON 015570651; BDO: 000007516 o kapitale zakładowym w wysokości: 50 000 złotych.


Wypełnij formularz kontaktowy
WYŚLIJ ZAPYTANIE